Startsida

Kalender

Länkar

Medlemssida

(Bildarkiv)

Kontakt
Röd text = Lunds Spelmansgilles aktiviteter, Svart text = urval av andras aktiviteter i området
För att se MER information: klicka på aktivitetens text. För att se MINDRE informationen: klicka på samma text (står överst i aktivitetsbeskrivningen – ovanför när, var, beskrivning).

Obs datumformatet! På en del ställen kan amerikanskt format dyka upp: månad/dag dvs 14 september visas som 9/14


(Dokumentet ursprungligen skapat med StarOffice. Inbäddad kod för kalendern ställer till det för StarOffice. Vid underhåll öppna först dokumentet med ”Anteckningar” och ta bort avsnittet som hämtar Googlekalendern. Sen kan dokumentet ändras med StarOffice. När ändringarna är gjorda öppna dokumentet med ”Anteckningar” och kopiera in koden för Googlekalendern.)


kalender_NOTEPAD!.html